VPBank Hỗ trợ Cuộc thi Ảnh "VPBank Hanoi Marathon – Run & Share"
21/10/2019 - 09:00

VPBank, một thành viên trong Ban Tổ chức Giải chạy VPBank Hanoi Marathon - Heritage Race 2019 đã thông báo sẽ hỗ trợ cho một số quĩ từ thiện nhằm giúp đỡ chủ yếu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dựa trên mỗi bức ảnh gửi tới dự thi.

Để biết thêm chi tiết về cuộc thi và việc hỗ trợ của VPBank, xin xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN